Nästa bytesfönster?

När är nästa bytesfönster? (jag missade förra)

Karvel Andersen, 2018-01-13 20:05:00
Sv: Nästa bytesfönster?

Gå in under fliken "regler" Där står datumen för alla bytesfönster. Det är inte alltid datumen stämmer till hundra % men vi kommer å skriva mer exakt på startsidan.

Peter Bengtsson, 2018-01-14 16:28:00

Premiership 2018/2019 | anonym | 2019-03-23 14:23:28

Gå till:

facebook twitter